Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
drinkmysoul
3196 7a1f 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamslexi mslexi
drinkmysoul
6411 8e08 420
Reposted frommslexi mslexi
drinkmysoul
9627 289d 420
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamslexi mslexi
drinkmysoul
6939 ac08 420
Reposted fromrisky risky viarevalie revalie
drinkmysoul
1558 43d0 420
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamarisette marisette
drinkmysoul
1280 4d99 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
drinkmysoul
5932 7f32 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viamarisette marisette
drinkmysoul
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viamarisette marisette
drinkmysoul
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę, Niego. Bo przecież całe życie na coś czekamy
— powrót zupy
drinkmysoul
3180 2c15 420
Reposted fromuoun uoun viamarisette marisette
drinkmysoul
6078 81a2 420
drinkmysoul
1886 8594 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamarisette marisette
1703 e392 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaWlodara Wlodara
drinkmysoul
3309 c973 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
drinkmysoul
3705 a815 420
Reposted frommslexi mslexi viainvissiblee invissiblee
drinkmysoul
3502 ce13 420
Reposted frommuladhara muladhara viainvissiblee invissiblee
drinkmysoul
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapimpmyheart pimpmyheart
drinkmysoul
5444 6785 420
drinkmysoul
0978 e204 420
Reposted fromwordshaker wordshaker viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl