Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
drinkmysoul
4819 25c8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
3696 7606 420
Reposted fromoutoflove outoflove viainvissiblee invissiblee
drinkmysoul
drinkmysoul
1814 a5ec 420
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
0083 f35d 420
Reposted fromgrobson grobson viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
0086 8d83 420
Reposted fromgrobson grobson viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
6304 2d37 420
drinkmysoul
4426 257a 420
Reposted fromemopanda emopanda viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
0887 5a25 420
drinkmysoul
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
drinkmysoul
8996 ca42 420
Reposted fromscorpix scorpix viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
4193 6ca8 420
Reposted fromIriss Iriss viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
drinkmysoul
drinkmysoul
0422 be7f 420
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
1281 bcd0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
3038 4180 420
drinkmysoul
3727 6dcd 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
1429 332d 420
Reposted fromEkran Ekran vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl