Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
drinkmysoul
Last Wave
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
9923 6dac 420
Reposted fromtfu tfu viaWlodara Wlodara
5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
1577 2cd8 420
drinkmysoul
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
8481 7945 420
6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viaimchuckbasss imchuckbasss
drinkmysoul
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viayoungblood youngblood
drinkmysoul
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
drinkmysoul
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
drinkmysoul
8665 d1c6 420
Reposted fromcorvax corvax viabadalena badalena
drinkmysoul
7600 db83 420
Reposted fromjustadream justadream viabadalena badalena
drinkmysoul
drinkmysoul
If I had my life to do over again. I’d find you sooner so I could love you longer.
— (via ldr-quotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
9964 6002 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaalone-again alone-again
drinkmysoul
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl