Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
drinkmysoul
1981 72a1 420
Reposted frompunisher punisher viaretaliate retaliate
drinkmysoul
8672 e8f4 420
Reposted fromkotowate kotowate viaretaliate retaliate
drinkmysoul
6509 dbb9 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaretaliate retaliate
drinkmysoul
3373 8f44 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalone-again alone-again
drinkmysoul
5709 37ca 420
Reposted fromtfu tfu viaindisputabel indisputabel
drinkmysoul
6341 632d 420
Reposted fromrichardth richardth viapimpmyheart pimpmyheart
3912 948b 420
Reposted fromcoffeeman coffeeman viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
drinkmysoul
5738 cf8e 420
drinkmysoul
3257 c1cc 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
drinkmysoul
4969 0f38 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkdreams silkdreams
drinkmysoul
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
drinkmysoul
9477 4428 420
Reposted fromoll oll viasilkdreams silkdreams
drinkmysoul
5524 f852 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
drinkmysoul
5527 20ab 420
Reposted fromnotnow notnow viawishyouwerehere wishyouwerehere
drinkmysoul
3795 61c6 420

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny viatouchthesky touchthesky
drinkmysoul
drinkmysoul
1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart
drinkmysoul
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapimpmyheart pimpmyheart
drinkmysoul
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl